Serwis Hydro-Vacuum S.A. świadczy usługi odpłatne naprawy pomp oraz agregatów pompowych.

W związku zainteresowaniem dokonania ekspertyzy/naprawy agregatu pompowego proszę o wypełnienie poniższego formularza.

Agregat pompowy zostanie poddany ekspertyzie w siedzibie naszej firmy w Grudziądzu następnie otrzymają Państwo kosztorys i po jego akceptacji Serwis Hydro-Vacuum S.A. przystąpi do naprawy wyrobu. Informujemy że czas oczekiwania ustalany jest indywidualnie w zależności od zakresu wykonywanych prac.

Odpłatna usługa odbioru agregatu pompowego - dotyczy tylko firm

Informujemy że istnieje możliwość skorzystania z odpłatnej usługi odbioru agregatu pompowego, jeśli jesteście Państwo zainteresowani proszę o zaznaczenie w formularzu odpowiedniej opcji. Koszty transportu są indywidualnie wyliczane na podstawie gabarytów, terminu odbioru oraz odległości. W celu zapoznania się z ich wysokością należy kontaktować się z Serwisem telefonicznie ( 56 45 07 452) lub za pośrednictwem emaila (serwis@hv.pl)

  1. Odbiór towaru od Klienta następuje w przeciągu trzech dni roboczych od momentu otrzymania przez Hydro-Vacuum S.A. prawidłowego zgłoszenia.
  2. Nadawane przesyłki powinny być opakowane w sposób odpowiedni dla stosowanego przewozu. W szczególności, ale nie wyłącznie, opakowanie powinno:
  1. Przewoźnik ma prawo odmówić realizacji transportu w przypadku, gdy opakowanie jest niewłaściwe. Klient ponosi wówczas koszty związane z przyjazdem przewoźnika.
  2. Przyjęcie przez Przewoźnika przesyłki do przewozu nie stanowi potwierdzenia prawidłowości sposobu opakowania przesyłki. Przewóz przesyłki niedostatecznie zabezpieczonej odbywa się wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność Kilenta.
  3. Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, przesyłki o masie powyżej 30 kg muszą znajdować się na nośniku transportowym.

UWAGA! Na czas ekspertyzy/naprawy nie będzie wysyłany wyrób zastępczy.

Wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

Dane Zleceniodawcy


Nazwa firmy:*
NIP firmy* ( jeżeli osoba prywatna - 0000000000):
Miejscowość:*
Kod pocztowy:*
Ulica / nr:*

Transport


Własny

     

Odbiór H-V


Dane jak wyżej

Termin odbioru:*
Firma / Osoba:*
Miejscowość:*
Kod pocztowy:*
Ulica, nr:*

Dane Wyrobu


Typoszereg:
Dokładny typ wyrobu:
Numer fabryczny (łącznik ciśnieniowy wpisać 111111):
Typ silnika:
Numer fabryczny silnika:
Ilość sztuk do transportu:
Waga rzeczywista wyrobu [kg]:
Długość w metrach:
Rodzaj opakowania do transportu:
Rodzaj zabezpieczenia na czas transportu:

Osoba do kontaktu


Imię:*
Nazwisko:*
Nr telefonu:*
Adres e-mail:*

Opis awarii


Proszę opisać awarię:*

  Wyślij potwierdzenie złożenia Zlecenia naprawy na podany adres e-mail osoby do kontaktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu - Pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Wynik:

56 45 07 452